Profil

Innowacyjne rozwiązania dla prepress

Misja

Misją PuzzleFlow jest zaspakajanie stale rosnących potrzeb przedsiębiorstw poprzez dostarczanie im zaawansowanych, opartych na nowoczesnych technologiach rozwiązań informatycznych wspomagających efektywne zarządzanie firmą i jej zasobami, jak też ich wdrażaniem oraz doradztwem inwestycyjnym i organizacyjnym.

Wartości

Najważniejszymi wartościami, jakimi kieruje się firma są: dbałość o klienta, zaspakajanie jego indywidualnych potrzeb, innowacyjność oraz profesjonalizm. Nasze atuty to wiedza, doświadczenie i nowoczesne technologie - z jakich korzystamy oraz własne technologie - które wciąż rozwijamy.

Zaufanie

Marce PuzzleFlow zaufało już ponad 1000 przedsiębiorstw poligraficznych

Historia

Od kwietnia roku 2012 firma INFOSYSTEMS S.A. jest właścicielem praw do oprogramowania marki PuzzleFlow.

Ludzie

Tworzenie oprogramowania „szytego na miarę” dla poszczególnych klientów wiąże się z dużym wyzwaniem dotyczącym wiedzy i kompetencji pracowników firmy. Dlatego PuzzleFlow posiada najlepszych specjalistów w zakresie programowania i konsultantów w dziedzinie organizacji, zarządzania, poligrafii, produkcji, logistyki i finansów - inżynierów o olbrzymim doświadczeniu. Są to osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie, systematycznie podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe, chętnie dzielące się swoją wiedzą doświadczeniem.