Zapanuj nad swoją przygotowalnią poligraficzną

Preflight • Korekcja • Optymalizacja

PuzzleFlow Contour to modularny i skalowalny system workflow dla nowoczesnej, automatycznej przygotowalni. PuzzleFlow Contour zawiera podstawowy zestaw narzędzi prepress, jednocześnie umożliwia rozbudowę o wszystkie moduły dostępne w PuzzleFlow Workflow. System dostępny jest zarówno w formie programu typu desktop, jak i w formie aplikacji WWW, z którą można pracować zdalnie, z dowolneo miejsca, przez przeglądarkę internetową.

Automatyzacja w przygotowalni

Automatyczny system przetwarzania prac dla drukarni i przygotowalni poligraficznych. Umożliwia łączenie pojedynczych zadań w automatyczne kolejki workflow. Przetwarzanie może być uruchamiane nie tylko przez interfejs użytkownika, ale także przez hotfoldery, co sprzyja automatyzacji powtarzalnych procesów technologicznych.

Możliwość doboru opcjonalnych modułów i dostosowania mocy przetwarzania, czyni PuzzleFlow Contour skalowalnym i elastycznym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw.

Impozycja automatyczna

Możliwość wykonywania automatycznej impozycji w oparciu o standardowe lub utworzone schematy impozycyjne.

Oprócz obszernego zestawu gotowych sygnatur impozycyjnych, moduł impozycji pozwala na tworzenie własnych, dowolnie złożonych schematów montażu. Dostępne są także moduły służące do tworzenia i nanoszenia na prace kodów kreskowych, personalizacji zawartością pochodzącą z zewnętrznych dokumentów oraz różnych transformacji geometrii stron.

Impozycja w PuzzleFlow Organizer

Dodatkowe stanowisko impozycyjne wyposażone w narzędzie PuzzleFlow Organizer Client. To dojrzałe i sprawdzone rozwiązanie do półautomatycznej impozycji ulotek, książek, czasopism, broszur i innych publikacji.

Zarządzanie barwą

Pakiet modułów związanych z transformacją barw zapewnia następujące funkcje:

  • Wszelkie konwersje barwne realizowane w oparciu o profile ICC, także z obsługą profili device-links
  • Zamiana kolorów spotowych (np. PANTONE) do przestrzeni bazowych (CMYK, RGB, Lab, Gray)
  • Separacja barwna oraz rekombinacja
  • Generowanie profili CIP3/PPF/DIPS do sterowania strefami nafarbiania

Korekcja i optymalizacja

Umożliwia optymalizację dokumentów PDF pod kątem ich dalszego przetwarzania:

  • Konwersja fontów na krzywe
  • Spłaszczanie przezroczystości, naddruku, zamiana gradientów do bitmap
  • Kontrola rozdzielczości i kompresji obrazków
  • Wykrywanie i korekcja parametrów naddruku, m.in usuwanie naddruku z elementów białych, dodanie naddruku do małych elementów w kolorze czarnym)
  • Optymalizacja struktury wewnętrznej dokumentu znaczna redukcja liczby obiektów poprzez łączenie małych fragmentów tego samego obrazu czy gradientu
  • Spłaszczanie i usuwanie warstw i adnotacji

Oprócz możliwości dostosowania funkcjonalności systemu poprzez odpowiedni dobór narzędzi, system jest także modyfikowalny pod względem mocy przetwarzania. Architektura systemu pozwala na skalowanie wydajności, dzięki czemu przygotowany jest do wdrożeń w różnej wielkości przedsiębiorstwach.

Porównanie systemów PuzzleFlow dla prepress

Workflow | Contour

Motif

Mosaic

Workflow przetwarzający

Umożliwia wykorzystanie różnych narzędzi PuzzleFlow do przetwarzania plików i automatyzację przygotowania prac do druku. Zawiera zarówno predefiniowane zestawy procesów, jak również możliwość budowania własnych wyspecjalizowanych rozwiązań.

Zarządzanie zamówieniami

W systemie posiadającym tę funkcjonalność, prace od klientów mogą być dostarczane bezpośrednio przez internet. Przechowywane są nie tylko w postaci plików na dysku. W bazie danych zapisywane są dane klienta, specyfikacje technologiczne zamówionych produktów, informacje o stanie zamówień i ich kompletna historia. Dostępny jest tutaj mechanizm dosyłania kolejnych wersji materiału, jego hierarchicznej akceptacji, opcjonalny, zaawansowany softproofing kolorystyczny, a także rozbudowany system komunikacji klienta z drukarnią – automatyczne notyfikacje email, komentarze i adnotacje umieszczane on-line przez klienta i operatorów drukarni.

e-Commerce

Rozszerza funkcjonalności dotyczące zarządzania zamówieniami o wyspecjalizowany, zintegrowany sklep internetowy (B2B oraz B2C), wyposażony w automatyczny preflight, akceptację, obsługę płatności on-line i obsługę przesyłek. System udostępnia także automatyczne kalkulatory cen produktów, rejestrację kosztów materiałowych i usługowych, moduły ofertowania, fakturowania, obsługi produkcji, pakowalni i in.