Kompletne rozwiązanie dla Twojej drukarni

Współpraca • Preflight • Produkcja

PuzzleFlow Mosaic jest systemem przeznaczonym dla przedsiębiorstw poligraficznych chcących współpracować ze swoimi kluczowymi klientami za pośrednictwem Internetu. Ten wyspecjalizowany portal obsługi partnera biznesowego wzbogacony jest o kompletny system pre-press oraz moduły wsparcia produkcji.

Rozwiązanie dla druku komercyjnego

PuzzleFlow Mosaic sprawia, że współpraca z kluczowymi klientami staje się bezproblemowa.

Troska o kluczowego klienta jest realizowana w systemie PuzzleFlow Mosaic za pośrednictwem wyspecjalizowanej witryny umożliwiającej składanie zamówień, zawierającej pełną historię zleceń, płatności i korespondencji między drukarnią a klientem. Wycena produktów bazuje na systemie kosztów i marż, co w kombinacji z wyspecjalizowanym systemem ofertowania tworzy doskonałe narzędzie sprzedażowo-marketingowe. Automatyczny preflight, soft-proofing i narzędzia współpracy z klientem składają się na kompleksowe rozwiązanie pozwalające na uporządkowanie i obniżenie kosztów obsługi klienta.

Istotnym atrybutem PuzzleFlow Mosaic jest profesjonalny system produkcyjny. Składa się on z modułów takich jak: CRM, śledzenia postępów produkcji, magazynowania, spedycji. Wsparcie spedycji obejmuje pakowanie, dostarczenie oraz pełną integrację z systemami kurierskimi UPS, DHL i FedEx.

Sięgając głębiej, PuzzleFlow Mosaic to także idealne rozwiązanie z dziedziny pre-press. Oferuje ono automatyczny workflow PDF kontrolowany definicją parametrów produkcyjnych wyrobu, zawierający zawansowaną korekcję z wyjściem PDF/X, konwersję kolorystyczną z zastosowaniem profili ICC, mapowanie kolorów spotowych, kontrolę stref nafarbiania profilami CIP3/PPF, automatyczną oraz manualną impozycję oraz wiele innych doskonałych narzędzi.

Korzyści dla Twojego biznesu

Obsługa partnerów biznesowych

Portal B2B wyspecjalizowany w obsłudze komunikacji z kluczowymi klientami i zarządzaniu zamówieniami złożonymi za pośrednictwem Internetu.

Kontrola

Profesjonalna obsługa klienta ze scentralizowaną bazą zamówień, kontaktów, płatności on-line i wsparciem dla firm kurierskich. Kontrola przychodów, raporty i analizy kosztowe.

Marketing

Rozbudowany moduł e-Commerce generujący wzrost sprzedaży dzięki zastosowaniu narzędzi marketingowych takich jak promocje dla wybranych grup klientów, kupony rabatowe, promocje łączone.

Standaryzacja

Pełna automatyzacja procesów konwersji, korekcji i optymalizacji nadesłanego materiału do drukarni w celu spełnienia restrykcyjnych standardów PDF/X.

Redukcja kosztów

Redukcja kosztów drukarni poprzez automatyczną kontrolę i weryfikację prac zleconych przez klienta.

Oszczędności

Minimalizacja wykorzystywanego materiału w czasie druku poprzez zastosowanie optymalizacji zużycia farby (ink saving), automatyczną impozycję (job ganging) oraz soft-proofing.

WebToPrint

PuzzleFlow Mosaic opcjonalnie wyposażony jest w specjalistyczny system e-Commerce. Moduł ten został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki drukowanych materiałów. System posiada moduł kalkulatora cen i sprawdzania przesyłanych dokumentów.

Sklep on-line w nowoczesnej szacie graficznej jest prosty i łatwy do dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta. System umożliwia stworzenie kilku różnych wirtualnych sklepów, które mogą zostać użyte do obsługi różnych grup klientów. Ich witryny mogą zawierać różne portfolio produktów, zróżnicowane ceny oraz indywidualną szatę graficzną.

Wykorzystując szablony produktów, użytkownik może nie tylko dostarczyć gotowy materiał do druku, ale także użyć przygotowane przez profesjonalny personel wzorce graficzne. Łatwa personalizacja on line pozwala szybko przygotować efektowny materiał marketingowy. Szablony produktów można przygotowywać w ogólnie dostępnych programach graficznych.

Automatyzacja

PuzzleFlow Mosaic został zaprojektowany aby automatyzować i standaryzować produkcję wyrobów poligraficznych.

W procesie preflightu dokumenty dostarczone przez klienta są automatycznie sprawdzane pod kątem wymogów technologicznych związanych z produkcją danego typu. Prace spełniające zdefiniowane w systemie kryteria są przyjmowane, by następnie przejść automatyczną korekcję oraz optymalizację bez angażowania personelu drukarni.

Większa wydajność…

PuzzleFlow Mosaic jest wygodnym narzędziem pozwalającym rozszerzyć bazę klientów, szczególnie zamawiających standardowe prace, które na etapie produkcji mogą zostać połączone ze sobą (tzw. job ganging).

Takie podejście generuje mniej przestojów maszyn, a co za tym idzie zwiększa wydajność pracy. Kontrola nad wszystkimi procesami redukuje błędy wpływając na obniżenie kosztów. System nie wymaga stałego zaangażowania personelu i redukuje najbardziej czasochłonne czynności do minimum.

…na każdym kroku

Każdy etap produkcji jest w pełni zautomatyzowany, włączając w to przyjmowanie zleceń i płatności, akwizycję dokumentów i ich sprawdzenie, korekcję i optymalizację, impozycję (również z łączeniem różnych prac), śledzenie produkcji, spedycję, jak również możliwość weryfikacji cennika na bazie kosztów materiałowych i wytworzenia.

Przygotowanie i konwersja plików

Proces korekcji dokumentu klienta rozpoczyna się od znormalizowania przesłanego pliku do formatu pdf. Następnie system aplikuje zaakceptowane przez klienta korekcje geometrii (skalowanie, rotacja, dostosowanie spadów).

Większość czynności wykonywanych na etapie korekcji dokumentu, uzależniona jest od zdefiniowanych parametrów medium wyrobu poligraficznego (typowo jest nim papier). Parametry te definiują konwersje kolorystyczne, optymalizację obiektów rich black, nadrukowań i innych tego typu problemów. Dodatkową korzyścią jest możliwość użycia narzędzia optymalizującego pokrycie farbą.

Narzędzia PuzzleFlow

W systemie opartym o technologię PuzzleFlow nie może zabraknąć popularnych narzędzi optymalizujących dokumenty PDF takich jak: spłaszczania transparencji, usuwania adnotacji i organizacji warstw, mapowania kolorów wyróżnionych (spot), korekcji wzbogaconej czerni (rich black), automatycznego nadawania naddruku (overprint), zamiany fontów na krzywe itd. Na szczególną uwagę zasługuje narzędzie do tworzenia zalewek, umożliwiające pozbycie się problemów z niedokładnym pasowaniem kolorów. Narzędzia te są dostępne w ramach systemu i w pełni z nim zintegrowane.

Potężny silnik renderujący

Każda ze stron dokumentu przechodzi proces rasteryzacji w których przekształcana jest do bitmapy o poprawnej kolorystyce. Proces renderowania potrafi emulować wszystkie dobrze znane zachowania RIPów, w szczególności uwzględnia transparencje, naddrukowania, kolory spotowe itp. Tak utworzona bitmapa może być użyta później w wydrukach próbnych i produkcji.

Akceptacja i Soft-Proofing

Proces akceptacji do druku jest kluczowym ogniwem łańcucha współpracy drukarni z klientami - rozpoczyna on właściwy proces produkcyjny. Podstawowym celem profesjonalnie przeprowadzonej akceptacji jest obniżenie liczby reklamacji.

Wydruki próbne, stosowane dotychczas w drukarniach, są kosztowne i czasochłonne. Na życzenie klienta jest przygotowywany wydruk próbny, a następnie wysyłany kurierem lub pocztą. Dopiero po dostarczeniu, ma on możliwość zaakceptować zamówienie i przekazać je do druku.

W wysoce zautomatyzowanych systemach, jak PuzzleFlow Mosaic, gdzie każda akcja jest przeprowadzana on-line, akceptacja produktu staje się elementem standardowej procedury. System wspiera zarówno uproszczony schemat, nie wymagający od końcowego klienta posiadania specjalistycznej wiedzy, jak i profesjonalną obsługę kolorystyczną proof ekranowego.

Niekonwencjonalne narzędzie do ekranowego proofu kolorystycznego

W przypadku współpracy z wymagającymi partnerami biznesowymi, Mosaic dostarcza profesjonalne narzędzie do soft-proofing-u. Wdrożenie systemu soft proofingu, w którym przy zastosowaniu wysokiej jakości kalibrowanych monitorów możliwe jest wierne odwzorowanie kolorów, umożliwia całkowite lub częściowe wyeliminowanie wydruków próbnych. Kalibracje monitorów są wgrywane do systemu, dzięki czemu uzyskujemy wierne odwzorowanie kolorów, uwzględniające cechy podłoża drukowego (papieru). Uzyskiwana dokładność jest wystarczająca do akceptacji dokumentów plików do druku. Dodatkowo użytkownik dysponuje możliwością swobodnego skalowania podglądu, próbnikiem koloru dokonującym pomiaru na podstawie oryginalnego pliku, podglądem separacji. Dodatkowym atutem jest możliwość oznaczenia przez system na podglądzie obszarów, które wykraczają poza zakres barw (gamut), przekraczają wskazany limit pokrycia. Wyjątkową cechą soft-proofing-u PuzzleFlow jest podgląd prześwitu drugiej strony (ocena jakości nieprzeźroczystości papieru).

Impozycja

Po akceptacji plików produkt przekazywany jest do produkcji. Na tym etapie system umożliwia automatyczny montaż, uwzględniający specyfikę danego produktu i definicje urządzeń drukujących oraz optymalizujący wykorzystanie powierzchni arkusza.

PuzzleFlow zawiera zestaw narzędzi impozycyjnych, umożliwiających wykonanie różnych zadań. Najpopularniejszymi elementami tej grupy są moduły umożliwiające “ręczną” impozycję typu step-and-repeat oraz impozycję automatyczną dla publikacji powtarzalnych. Niezależnie od wybranej opcji, zawsze możliwe jest dopasowanie stronic, zmiana ich rozmiaru, orientacji czy spadów.

Job Ganging

Najbardziej zaawansowanym narzędziem dostępnym w naszej ofercie jest nowy moduł job ganging, który tworzy arkusze impozycji połączonych różnych produktów (także różnych formatów), uwzględniając parametry technologiczne, takie jak ilość, rodzaj papieru, gramatura, kolorystyka, lakierowanie, oraz dostępne definicje urządzeń drukujących. Moduł job ganging ustala najlepsze wykorzystanie materiałów podłoża drukowego, jak również inne operacje, np. ilość cieć. Co więcej, moduł tworzy raporty rzeczywistych kosztów produkcji połączonych produktów.

Kontrola produkcji

W PuzzleFlow Mosaic, w procesie produkcji, produkty są identyfikowane na podstawie kodów kreskowych dostępnych w systemie i generowanych na kartach technologicznych.

Umożliwia to monitorowanie każdego etapu realizacji zlecenia, od renderowania, naświetlania, przez drukowanie i introligatornię, aż po kompletowanie zlecenia, pakowanie i nadawanie przesyłek. Zeskanowanie kodu pozwala na zmianę statusu produkcji i przesunięcie go na kolejny etap . Dzięki tej funkcjonalności operator systemu może swobodnie śledzić dużą ilość zleceń, nie tracąc nad nimi kontroli.

Płatności

System płatności i fakturowania ułatwia kontrolę stanu zobowiązań i windykacji. Daje możliwość wydruku faktury bezpośrednio z systemu lub jej wysłania do zewnętrznego systemu księgowego.

Dostarczenie i odbiór

System wspiera cały proces spedycji gotowych wyrobów. Proces pakowania gotowych produktów poligraficznych, uwzględniający rejestrację rodzaju i wagi użytych opakowań, kończy się wygenerowaniem listów przewozowych i etykiet nadawczych. Dzięki integracji z systemami kurierskimi (UPS, DHL, Paczkomaty, Poczta Polska) istnieje możliwość zamawiania i monitorowania przesyłek bezpośrednio w systemie.

Analizy i raporty

Analizy sprzedaży oraz raporty z przebiegu produkcji mogą w znacznym stopniu wspomóc pracę kierownictwa. W naszym rozwiązaniu dostępne są raporty dotyczące sprzedaży oraz zestawienia czasów pracy pracowników na wybranych etapach produkcji zleceń.

Możliwość rozbudowy i integracji

System Mosaic może być zintegrowany na wiele sposobów z innymi systemami wspierającymi pracę drukarni, również pochodzącymi od innych dostawców.

Istnieje wiele możliwych wariantów, w których PuzzleFlow Mosaic zarówno czerpie informację z zewnętrznych systemów ERP i CRM, jak i sam generuje dane niezbędne dla systemów drukarni.

Standardowe rozwiązania integracji

W większości przypadków najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest użycie standardu JDF/JMF. Standard ten jest wbudowany i obsługiwany przez każdy produkt w technologii PuzzleFlow, nie wyłączając systemu Mosaic.

Porównanie systemów PuzzleFlow dla prepress

Workflow | Contour

Motif

Mosaic

Workflow przetwarzający

Umożliwia wykorzystanie różnych narzędzi PuzzleFlow do przetwarzania plików i automatyzację przygotowania prac do druku. Zawiera zarówno predefiniowane zestawy procesów, jak również możliwość budowania własnych wyspecjalizowanych rozwiązań.

Zarządzanie zamówieniami

W systemie posiadającym tę funkcjonalność, prace od klientów mogą być dostarczane bezpośrednio przez internet. Przechowywane są nie tylko w postaci plików na dysku. W bazie danych zapisywane są dane klienta, specyfikacje technologiczne zamówionych produktów, informacje o stanie zamówień i ich kompletna historia. Dostępny jest tutaj mechanizm dosyłania kolejnych wersji materiału, jego hierarchicznej akceptacji, opcjonalny, zaawansowany softproofing kolorystyczny, a także rozbudowany system komunikacji klienta z drukarnią – automatyczne notyfikacje email, komentarze i adnotacje umieszczane on-line przez klienta i operatorów drukarni.

e-Commerce

Rozszerza funkcjonalności dotyczące zarządzania zamówieniami o wyspecjalizowany, zintegrowany sklep internetowy (B2B oraz B2C), wyposażony w automatyczny preflight, akceptację, obsługę płatności on-line i obsługę przesyłek. System udostępnia także automatyczne kalkulatory cen produktów, rejestrację kosztów materiałowych i usługowych, moduły ofertowania, fakturowania, obsługi produkcji, pakowalni i in.