Warszawa, 07.09.2014

15 lat istnienia firmy Infosystems


Ponad 600 przedsiębiorstw na całym świecie korzystających z rozwiązań Infosystems SA (w tym największe w Polsce zakłady poligraficzne); centrum dystrybucyjne w Brukseli koordynujące zagraniczną sprzedaż oferowanych przez firmę produktów i usług (w tym jej kluczowych rozwiązań, m.in. powstałych na bazie zakupionych technologii PuzzleFlow i Galileo); rozbudowana sieć sprzedaży poprzez partnerów biznesowych obejmująca kraje Europy, Ameryki Północnej, Południowej oraz Australii i Azji; silna ekspansja na rynki Europy Południowo-Wschodniej , Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; obecność od ponad 7 lat na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; międzynarodowe konferencje i ogromne zaangażowanie w rozwój branży poligraficznej w Polsce; udział w wielu imprezach wystawienniczych na całym świecie (targi drupa, Graph Expo), kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji unijnych dla przedsiębiorstw poligraficznych, opakowaniowych - to tylko niektóre składowe sukcesu Infosystems SA.

Firma rozpoczęła swoją działalność 15 lat temu, stając się dzisiaj europejskim liderem w dziedzinie systemów informatycznych dla przedsiębiorstw poligraficznych, wydawniczych i produkcji opakowań, będącym również znaczącym graczem na rynku USA.

Od początku swojej działalności, tj. od roku 1999, firma Infosystems SA rozwijała się w sposób przemyślany i realizowała z ogromnym zaangażowaniem kolejne przedsięwzięcia. W tym czasie odnotowała szereg spektakularnych sukcesów. Do najważniejszych z nich należy przeprowadzona w ostatnim czasie strategiczna - z punktu widzenia firmy - ekspansja na rynki zagraniczne, w tym otwarcie nowego centrum dystrybucji w Brukseli oraz założenie w Londynie spółki zależnej, a także zakup technologii PuzzleFlow i Galileo. Nieustannie przeprowadzała również kolejne wdrożenia rozwiązań ze swojej oferty w zakładach poligraficznych, wydawnictwach i portalach internetowych. Firma odnotowywała również wzrosty sprzedaży we wszystkich obszarach swojej działalności. Brała aktywny udział w licznych imprezach branżowych, zarówno w kraju jak i za granicą, dzieląc się z ich uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Na jej koncie znalazło się wiele cennych nagród i wyróżnień - Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Poligrafia 2013; firma został także Liderem Przedsiębiorczości Roku 2008 oraz otrzymała tytuł Microsoft Gold Certified Partner - to prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest firmom, po spełnieniu przez nich wysokich wymagań stawianych przez Microsoft. Należy również podkreślić kompleksowe wsparcie Infosystems SA w procesie pozyskiwania dotacji unijnych dla przedsiębiorstw poligraficznych i opakowaniowych – w czym firma specjalizuje się od 12 lat. Osiągnęła ona w tym zakresie spektakularne sukcesy, a ogólna wartość dofinansowania pozyskanego dla jej klientów przez działający w jej strukturach Departament Funduszy Europejskich przekroczyła 216 milionów zł.

„Cieszy nas fakt, że dzięki inwestycjom w rozbudowę portfolio oferowanych przez nas rozwiązań w ciągu zaledwie kilku lat staliśmy się największym ośrodkiem rozwoju - z własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym w Krakowie oraz Warszawie - oprogramowania dla branży poligraficznej i opakowaniowej w Europie. W naszym szerokim portfolio produktów mamy systemy oraz usługi, umożliwiające drukarniom nieskrępowany rozwój – sprawną produkcję i zwiększenie efektywności pracy, a także rozwiązania, pozwalające na przenoszenie usług poligraficznych do środowiska Internetu. Doceniają to nie tylko klienci z Polski, ale również z zagranicy. Powodem do szczególnej satysfakcji jest fakt, że tych drugich z roku na rok stale nam przybywa.

ABOUT USA TODAY

Nasze produkty kierujemy do drukarń offsetowych i fleksograficznych, opakowaniowych, akcydensowych, gazetowych, dziełowych i cyfrowych, wydawnictw oraz pozostałych firm z naszego sektora. Cieszą się one nie tylko ogromnym zainteresowaniem klientów, ale także uznaniem ze strony ekspertów branżowych, czego dowodem jest wiele nagród, jakie otrzymują. Tak intensywny rozwój umożliwił nam ekspansję na globalną skalę, która jest naturalnym etapem w rozwoju każdej firmy, będącej w stanie oferować rozwiązania na światowym poziomie; jest również najlepszą gwarancją kontynuacji dynamicznego rozwoju dla naszych inwestorów ” – mówi Swapan Chaudhuri, wiceprezes zarządu Infosystems SA.

ABOUT GANNETT

Do rozwiązań oferowanych obecnie przez Infosystems SA należą m.in. internetowy portal do obsługi partnerów biznesowych PuzzleFlow B2B Portal, zintegrowany system informatyczny do zarządzania klasy MIS PuzzleFlow Manager czy system do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym i opakowaniowym PrintManager, a także wiele innych.

ABOUT PUZZLEFLOW SOLUTIONS U.S.

„Powodem do ogromnej satysfakcji jest dla nas fakt, że w wielu aspektach oferowane przez nas rozwiązania okazują się bardziej funkcjonalne i innowacyjne niż porównywalne produkty największych międzynarodowych graczy. Wartym odnotowania jest także, że tak spektakularne sukcesy firma Infosystems SA odnosi na tle niełatwej sytuacji gospodarczej. Jest to dodatkowym dowodem naszej wiarygodności, ciągłego zaangażowania i starannie przemyślanej strategii biznesowej, którą konsekwentnie realizujemy od wielu lat. Uwzględnia ona główne trendy rynkowe i sytuację ekonomiczną.

ABOUT PUZZLEFLOW AUTOMATOR

Jesteśmy godnym zaufania partnerem dla tych przedsiębiorstw (zarówno z Polski, jak i z zagranicy), które poszukują przede wszystkim skutecznych i wartościowych relacji biznesowych. To właśnie traktujemy jako największy sukces naszej 15-letniej działalności. Przy tej okazji chciałbym wszystkim naszym klientom i partnerom serdecznie podziękować za współpracę, opartą na profesjonalizmie obu stron oraz na rzetelnym i umiejętnym przekazywaniu informacji, co pozwalało nam wzbogacać nasze doświadczenie. Warto podkreślić, że ta współpraca nie byłaby możliwa bez zdolności organizacyjnych i zaangażowania pracowników zarówno naszej firmy, jak i firm, z którymi współpracowaliśmy. Cieszymy się, że wspólnie z naszymi klientami mogliśmy tworzyć nasz sukces, ale jeszcze bardziej istotny jest dla nas fakt, że oferując innowacyjne rozwiązania, mogliśmy mieć znaczący wpływ na sukcesy naszych klientów. Szczególnie cenimy sobie, że nasza współpraca z nimi oparta jest od wielu lat na wzajemnym zaufaniu i sprawdzonym partnerstwie ” – podkreśla Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA.


Infosystems SA

Ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Tel. 0-22 333 83 50, 333 83 60

Fax 0-22 333 83 75

E-mail: [email protected]

http://www.infosystems.pl