Najlepsze narzędzie do impozycji, używane na całym świecie

Strony • Szablon • Impozycja

Organizer to aplikacja do automatycznej impozycji dokumentów PDF. Może działać jako niezależna, samodzielna aplikacja lub jako stacja kliencka, podłączona do centralnego systemu produkcyjnego takiego jak Motif , Mosaic lub Contour .

PuzzleFlow Organizer 6.14
Data wersji: 2018

Impozycja dla profesjonalistów

PuzzleFlow Organizer to dojrzałe i sprawdzone rozwiązanie do automatycznej impozycji ulotek, książek, czasopism, broszur i innych publikacji. PuzzleFlow Organizer współpracuje z dokumentami PDF (kompozytowe lub separowane), Job Ticketami PJTF, jak i bitmapami. PuzzleFlow Organizer wyposażony jest w intuicyjny interfejs dla przetwarzania dokumentów wejściowych, dogodnym kreatorem sygnatur impozycji i interaktywnym podglądem układu impozycji. Dane wyjściowe mogą być zapisane w formacie PDF, PJTF i formatach JDF, zapisany na dysku lub wysłać bezpośrednio do centralnego serwera systemu produkcji. Oprócz zaawansowanych impozycji PuzzleFlow Organizator zapewnia również kontrolę zasobów oraz treści dokumentów, zarządzania kolorami w oparciu o opcjonalne profile ICC oraz zaawansowane zalewkowanie wektorowe.

Korzyści z wdrożenia

Redukcja czasu

Dynamiczne szablony impozycyjne pozwalają na wykorzystanie ich dla podobnych zadań. Gdy potrzebny jest nowy układ, może być on oparty na dostępnym szablonie lub utworzony przy użyciu Kreatora w zaledwie kilku krokach.

Mniej błędów

Natychmiastowy podgląd strony ze znacznikami geometrii oraz przełączanie warstw pozwala sprawdzić układ wyjściowy, zanim praca zostanie zapisana lub przekazana do dalszego przetwarzania.

Prosty zapis

Układ impozycyjny może być zapisane w różnych formatach lub wysłany bezpośrednio do systemu zarządzania zleceniami zaledwie w kilka kliknięć.

Weryfikacja i przygotowanie plików

PuzzleFlow Organizer automatycznie ładuje dokumenty wejściowe, sprawdza poprawność geometrii stron, listuje wszystkie używane czcionki, obrazy i osadzone profile ICC.

Proces impozycji zazwyczaj rozpoczyna przygotowanie dokumentów wejściowych. PuzzleFlow Organizer wyposażony jest w intuicyjny interfejs do zmiany kolejności stron wejściowych i dostosowanie ich geometrii oraz orientacji (ułożenia?). Jedną z tych funkcji, które nie są dostępne w konkurencyjnych rozwiązaniach jest obsługa separowanych dokumentów PDF, które mogą być używane, jako dane wejściowe tak samo jak dokumenty kompozytowe.

Tworzenie sygnatur

Sygnatury impozycyjne są tworzone przy użyciu prostego kreatora, który proponuje najbardziej typowe układy impozycyjne i schematy składania, a także predefiniowane znaczniki.

Sygnatury mogą być zapisywane w celu ich przyszłego wykorzystania. W przeciwieństwie do rozwiązań innych producentów, sygnatury PuzzleFlow Organizer nie są ściśle związane z konkretną strony, rodzajem papieru czy formatem płyty, co czyni je wygodnymi w wielokrotnym użytku.

Ustawienia wyjścia i zapis

PuzzleFlow Organizer tworzy gotowe do druku dokumenty w formacie PDF. To pozwala, na określenie wielu parametrów, które mogą być następnie wykorzystywane przez RIPa.

PuzzleFlow Organizer daje kontrolę nad kolorami wyjściowymi, kątami rastra oraz liniaturą. Wyjście może być zapisane jako PDF, zarówno z możliwością zapisania całej publikację jak i pojedynczego arkusza impozycyjnego. Jeśli PuzzleFlow Organizer jest częścią systemu produkcyjnego PuzzleFlow, układ impozycyjny może być eksportowany jako JDF bezpośrednio do zdalnego serwera, który generuje ostateczny arkusz impozycji, bez konieczności przesyłania dużej zawartości danych poprzez sieć.

Potrzebujesz więcej?

Domyślnie Organizer dostarczany jest jako samodzielna jednostanowiskowa aplikacja, ale jest także dostępny jako klient do serwerowych rozwiązań jak Motif , Mosaic , czy Contour . Może także być dostarczony z licencją umożliwiającą pracę na wielu stanowiskach a nawet zdalnie z Twojego domowego biura.

Zapytaj Sprzedawcę o licencję wielostanowiskową (floting license).