Nota prawna

Administratorem niniejszego serwisu jest INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Krakowie. Wszelkie prawa - w tym autorskie prawa majątkowe - do materiałów publikowanych w serwisie przysługują INFOSYSTEMS S.A. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania tych materiałów dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie umieszczone w serwisie nazwy handlowe stanowią prawe chronione marki handlowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą INFOSYSTEMS S.A. Żadna informacja zamieszczona w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych na stronach INFOSYSTEMS S.A. ponosi sam użytkownik. INFOSYSTEMS S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec czytelników strony internetowej lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji tamże zawartych.

INFOSYSTEMS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub które nie są przez nią opracowywane. INFOSYSTEMS S.A. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez INFOSYSTEMS S.A. i w związku z tym nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.