Preflight • Przygotowanie stron • Parowanie

Środowisko produkcyjne dla gazet i druku rolowego zawierające zestaw narzędzi do automatycznej weryfikacji i korekcji stonic, impozycji, zarządzania i monitorowania produkcji

Opis rozwiązania

WebPairer jest rozszerzeniem systemu PuzzleFlow dostosowanym do specyficznych potrzeb produkcji gazet i druku rolowego.

Poza podstawowymi operacjami jak automatyczna weryfikacja i optymalizacja stron, czy łączenie ich w arkusze impozycyjne, także dodatkowe operacje takie jak konwersje kolorystyczne, rozbarwienia czy OPI są oferowane przez system.

Cały proces produkcyjny podzielony jest na trzy fazy: Przygotowanie stron, Impozycja i PostImpozycja. W fazie pierwszej strony poddawane są kontroli i optyalizacji pod kątem procesu produkcyjnego, w fazie drugiej realizowany jest proces parowania stron, a faza ostatnia dedykowa jest głównie dystrybucji materiału czy operacjom specyficznym dla arkusza, jak np. CIP3.

W fazie pierwszej, na etapie weryfikacji stron stosowane są różnorakie kryteria akceptacji zgodnie z definicja publikacji. Sprawdzana jest geometria stron, dopasowanie kolorów (zgodnie z planem produkcyjnym), nazewnictwo plików a także inne aspekty technicznej poprawności dokumentów. Gdy strona pozytywnie przejdzie wszystkie testy i zostanie zaakceptowana do druku, przechodzi do kolejnej fazy.

Pełna kontrola

Jednymi z najważniejszych elementów w produkcji gazetowej jest właściwe przyporządkowanie materiału do pozycji w publikacji a także czas. PuzzleFlow WebPairer nadzoruje oba .

Moduł obsługi Konwencji nazewniczych pozwala przekonwertować nazwę pliku w zestaw zmiennych systemowych, które nastepnie mogą zostać wykorzystane do kontroli procesu przetwarzania strony. Na podstawie tak zdefiniowanych zmiennych oraz parametrów ogólnych publikacji, w stsunku do stron podejmowane są odpowiednie akcje i stosowane właściwe konfiguracje procesu przetwarzającego.

Moduł kontroli Terminów pomaga zdążyć z produkcja na czas. Dla różnych stron/sekcji mozna zdefiniowac różne terminy realizacji, a w przypadku ich przekroczenia system informuje osoby nadzorujace produkcję.

WebPairer Benefits

Wydajność

WebPairer automatyzuje pracę z plikami a dzięki zastosowaniu wydajnego silnika PDF pozwala zaoszczędzić cenny czas

Standaryzacja

WebPairer upraszcza proces przygotowania iweryfikacji stron, jednocześnie zapewnia, że wszystkie strony, zawsze będa przetwarzane zgodnie z przyjetym procesem.

Kontrola

Reguły akceptacji stron, kontrola terminów i wbudowany preflight pozwalają na pełną kontrolę procesu i wspomagają terminowe dostarczenie gotowego do druku materiału.

Wstępna weryfikacja prac

W systemie Webpairer, mamy do czynienia z wielokrotną weryfikacją plików, zarówno tych dostarczanych przez grafików tworzących strony, agencje reklamowe dostarczające reklamy, jak i wewnętrznie transmitowanych do drukarni.

Do dyspozycji jest ponad 150 testów dostępnych w systemie PuzzleFlow, które można dobierać pod własne potrzeby, lub skorzystać z gotowych zestawów przygotowanych przez specjalistów. Oprócz, czysto technicznej wiedzy na temat zawartości dokumentów PDF, aby wyeliminować przypadkowe błędy w trakcie dostarczenia materiału, wykonywane jest sprawdzenie parametrów poszczególnych stron dokumentu z zaplanowanym wcześniej szpiglem. Oprócz procesu weryfikacji wstępnej w systemie przeprowadzana jest weryfikacja po procesie konwersji, która ma na celu zapewnienie odbiorcy jakim jest drukarnia, że dostarczany materiał zgodny jest z wymogami technicznymi i rygorem procesu.

Przygotowanie i konwersja plików

Grafik przygotowując dokument do produkcji skupia się na przygotowaniu formy graficznej i może zignorować wiele parametrów technicznych, to system zadba o ich dostosowanie, wprowadzając w życie zasadę: jeden plik wejściowy wiele mediów wyjściowych.

Jakość odwzorowania kolorów jest jednym z kluczowych parametrów konwersji. System dba o jej poprawność, zaś osoba odpowiedzialna za konfigurację systemu, jednym kliknięciem może uwzględnić aktualizację kalibracji w całym systemie.

W systemie PuzzleFlow nie może zabraknąć popularnych narzędzi optymalizujących dokumenty PDF takich jak: spłaszczania transparencji, organizacji warstw, mapowania kolorów wyróżnionych (spot), automatycznego nadawania naddruku (overprint), zamiany fontów na krzywe oraz tworzenia zalewek (trapping).

Interfejs uzytkownika

WebPairer posiada interfejs WWW, który pozwala na prace z systemem za pośrednictwem dowolnej, nowoczesnej przeglądarki internetowej. Dzięki temu moga z nim pracowac zarówno uzytkownicy systemu Windows jak i Mac OS, a także Ci którzy preferują urządzenia mobilne.